Διαχείριση  Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μια τεχνολογία για τη διαχείριση όλων των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων της εταιρείας σας με πελάτες και δυνητικούς πελάτες

Η Orasys ID, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την προσέλκυση νέων πελατών και τη διατήρηση των υφιστάμενων, ανέπτυξε μια πλατφόρμα/λύση CRM που θα τις βοηθήσει να οργανώσουν, να αυτοματοποιήσουν, να συγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες/δραστηριότητες, να διεξάγουν αποτελεσματικές δραστηριότητες μάρκετινγκ και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους πελάτες τους. Ταυτόχρονα, τους βοηθά να μειώσουν το κόστος τους, να μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους.

Μια λύση CRM που δίνει σε όλουςαπό τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τις προσλήψεις, το μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε άλλο κλάδοέναν καλύτερο τρόπο διαχείρισης των εξωτερικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων που οδηγούν στην επιτυχία. Μια λύση CRM που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πληροφορίες επικοινωνίας πελατών και υποψήφιων πελατών, να εντοπίζετε ευκαιρίες πωλήσεων, να καταγράφετε θέματα εξυπηρέτησης και να διαχειρίζεστε εκστρατείες μάρκετινγκ, όλα σε μια κεντρική τοποθεσίακαι να καθιστά τις πληροφορίες σχετικά με κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη διαθέσιμες σε οποιονδήποτε στην εταιρεία σας μπορεί να τις χρειαστεί.

Το CRM της Orasys ID έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με όλα τα υπάρχοντα συστήματα ERP μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (WEB Api, JSON, WCF, κ. λπ. ), και επιπλέον, οποιαδήποτε επιχειρηματική ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί, προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους πελάτες σας.

Τα οφέλη της πλατφόρμας CRM της Orasys ID είναι:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ομάδων, τμημάτων και εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων, ώστε οι πελάτες να έχουν μια συνεπή και συνεχή εμπειρία.
  • Συγχρονισμός με όλες τις γνωστές εφαρμογές γραφείου και υπηρεσίες cloud (Microsoft Office, Gmail, Microsoft Office 365) για την εισαγωγή επαφών, δραστηριοτήτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Διαχείριση εργασιών όπως τηλεφωνικές κλήσεις, συναντήσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα σε καθημερινή βάση.
  • Ενσωμάτωση επαφών και διαχείριση λογαριασμών.
  • Υποστήριξη πολλαπλών μορφών προωθητικών ενεργειών.
  • Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ευκαιριών πώλησης και των προωθητικών ενεργειών.
  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και διαχείριση απαντήσεων.
  • Λεπτομερής παρακολούθηση κάθε επικοινωνίας με έναν πελάτη, ανεξάρτητα από το μέσο (τηλέφωνο, φαξ, email, SMS κλπ.).
  • Παρακολούθηση και δημιουργία νέων προσφορών με βάση μια προηγούμενη.