21ος Αιώνας Βιβλιοθήκες: Αλλαγή από το μηδέν

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθήκης

Ακόμη και πριν την πανδημία COVID-19 αναστατώσει τις ζωές σε όλο τον κόσμο, οι δημόσιες βιβλιοθήκες υπέστησαν δραματικές αλλαγές. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι πλέον μόνο αποθήκες πληροφοριών, αλλά έχουν μετατραπεί σε κέντρα κοινότητας πλήρους εξυπηρέτησης που στοχεύουν στην κάλυψη μιας ευρείας ποικιλίας αστικών και κοινωνικών αναγκών.Βοηθάμε τις βιβλιοθήκες να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των κοινοτήτων τους με καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και σχεδιασμό.

Στον τομέα των βιβλιοθηκών, προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων RFID, από ετικέτες RFID έως διαισθητικούς σταθμούς αυτοδανεισμού, εξαιρετικά γρήγορες μονάδες απογραφής αποθεμάτων και σύγχρονες λύσεις αυτόματης διαλογής. 

 

Με το δικό μας σύστημα RFID οι βιβλιοθήκες μπορούν να επιτύχουν 100% αυτοεξυπηρέτηση στο ταμείο, ταχεία απογραφή αποθεμάτων, εξαιρετική ασφάλεια και αποτελεσματική ταξινόμηση επιστροφών και ειδών.

Η δυνατότητα αναγνώρισης ενός βιβλίου, χωρίς ο βιβλιοθηκάριος ή το μηχάνημα να έχει οπτική επαφή μαζί του, πρακτικά σημαίνει ότι η διαδικασία δανεισμού ή επιστροφής ενός βιβλίου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα για πολλά βιβλία, απλά μετακινώντας τα μπροστά από έναν αναγνώστη RFID. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το σύστημα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, γρήγορα και αξιόπιστα, σε σύγκριση με την τεχνολογία γραμμωτού κώδικα, η οποία απαιτεί ταυτοποίηση ξεχωριστά για κάθε βιβλίο (ένα κάθε φορά, στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο μέρος του βιβλίου).

Οι ετικέτες RFID έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών και, ως εκ τούτου, προσφέρουν μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.