Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Παρότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) έκανε την εμφάνισή της από το 2000, ακόμη και σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό των τιμολογίων κινείται σε έντυπη μορφή. Είναι σημαντικό λοιπόν για τις επιχειρήσεις να πειστούν για τα βασικά πλεονεκτήματα του e-invoicing που το καθιστούν μια απαραίτητη στρατηγική επιλογή και ένα ανυπέρβλητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

H διακίνηση και διαχείριση των παραστατικών δεν απαιτεί πλέον ανθρώπινη παρέμβαση ελαχιστοποιώντας τα λάθη και τις καθυστερήσεις. Όλες οι ενέργειες που αφορούν ένα παραστατικό καταγράφονται και υπάρχει ιστορικότητα τεκμηρίωσης όλων των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση βασίζεται στην ταχύτατη διακίνηση των δεδομένων των παραστατικών και την αποθήκευσή τους σε μία κεντρική βάση δεδομένων που μπορεί να φιλοξενείται είτε σε On Premise εγκαταστάσεις είτε σε κάποιο data Center (Azure κτλ) . Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται και αυτοματοποιείται η διαδικασία αρχειοθέτησης, ενώ η εταιρεία ωφελείται και ως προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα Τιμολόγησης της Orasys ID έχει την δυνατότητα να κάνει διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα συστήματα τιμολόγησης είτε αναγνωρίζοντας μοναδικά σημεία στο ηλεκτρονικό αρχείο του τιμολογίου (OCR μέθοδος) , είτε να συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα (WEB Api, JSON, WCF, ADO Connection κλπ).

Επιπρόσθετα, έχει την δυνατότητα να προσθέσει μοναδικά δικά σας στοιχεία επάνω στα δεδομένα που αποθηκεύει προσφέροντας μέσα από το σύγχρονο Web portal που διαθέτει την οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θέλετε είτε σε εταιρικούς χρήστες είτε στον πελάτη σας που έχει πάντα πρόσβαση στα παραστατικά του αφού το web portal διαθέτει έναν ισχυρό μηχανισμό ασφάλειας και παρουσιάσεις των δεδομένων που αφορούν τον μοναδικό χρήστη που έχει εισέλθει στο σύστημα.