Επιχειρηματική ευφυΐα (BI)

Η επιχειρηματική ευφυΐα (BI) συνδυάζει την επιχειρηματική ανάλυση, την εξαγωγή δεδομένων, την οπτικοποίηση δεδομένων, τα εργαλεία και την υποδομή δεδομένων και τις βέλτιστες πρακτικές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Η επιχειρηματική ευφυΐα μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, παρουσιάζοντας τα τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα στο πλαίσιο της επιχείρησής τους. Οι αναλυτές μπορούν να αξιοποιήσουν το BI για την παροχή επιδόσεων και συγκριτικών στοιχείων ανταγωνιστών, ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Στόχος της Orasys ID’s είναι να μετατρέψει τα εταιρικά σας δεδομένα σε στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας το πιο δημοφιλές εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, το Microsoft Power BI.

Επιτυγχάνουμε την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής με αποτέλεσμα τη δημιουργία του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Σχεδιάζουμε οικονομικές αναλύσεις, με γνώμονα την καλύτερη επεξεργασία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων κάθε οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

Σκοπός μιας εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) είναι η σωστή πληροφορία, στο σωστό άτομο, τη σωστή στιγμή για τη βελτιστοποίηση του επιχειρείν. Με τη χρήση του ΒΙ αποκτήστε:

  • Ποιοτική και έγκαιρη πληροφόρηση
  • Άμεση διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων
  • Συνδυαστικές και συγκεντρωτικές αναφορές
  • Δυναμικές αναλύσεις
  • Εξατομικευμένες λύσεις