ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η εταιρία Orasys ID ΑΕ (εφεξής καλούμενη «Orasys ID») σέβεται την ιδιωτική ζωή των πελατών  της και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις,  κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των λοιπών  εθνικών και ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών επιθυμεί με την παρούσα να ενημερώσει τους πελάτες  της για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα cookies στην ιστοσελίδα της  https://www.orasysid.gr/.Η συγκεκριμένη πολιτική προστασίας έχει στόχο να ενημερώσει τους  επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου μας για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, την  επεξεργασία τους και τα δικαιώματα αυτών. 

Τι είναι τα cookies; 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον  ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας https://www.orasysid.gr/,  να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του  χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή,  και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.  

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα  αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.  

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι  παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό  περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα  cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα  https://www.orasysid.gr/. 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον δικτυακό μας τόπο και για ποιους σκοπούς; 

Η ιστοσελίδα μας https://www.orasysid.gr/ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies  προκειμένης της λειτουργίας αυτής αλλά και της διευκόλυνσης περιήγησής σας σε αυτή.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

Αναγκαία Cookies 

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την ασφαλή περιήγηση  σε αυτή, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την  ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή  λειτουργία της ιστοσελίδας https://www.orasysid.gr/, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία  πλοήγησης καθώς και υπολειτουργούν βασικές λειτουργίες e-commerce.  

Cookies λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας,  ώστε να μπορούμε να παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες, όπως για  να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας, βοηθώντας  σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε. 

Cookies επιδόσεων 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες  χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο  συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά  τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι  πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για  να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας https://www.orasysid.gr/. 

Cookies Διαφήμισης  

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα  ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που  ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ  ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας  των διαφημιστικών καμπανιών μας. 

Cookies Analytics  

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να  αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας,  βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Πώς να ελέγξετε τα cookies; 

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα https://www.orasysid.gr/, ο ιστότοπος σάς ενημερώνει πριν  γίνει η λήψη ενός cookie και εσείς αποφασίζετε για τη λήψη ή την απόρριψή του. Σε περίπτωση  απόρριψης, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις  δυνατότητες της ιστοσελίδας μας.  

Τελικές διατάξεις 

Η Orasys ID διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς και να επικαιροποιεί το τρόπο  λειτουργίας της ιστοσελίδας της, περιλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των  πληροφοριών και στοιχείων που οι χρήστες κοινοποιούν σε αυτή.  

Η παρούσα Πολιτική Cookies τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και η τελευταία  επικαιροποιημένη Πολιτική Cookies δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Orasys ID.  

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και  ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.