ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία Orasys ID ΑΕ, κάτοχος του ιστότοπου www.orasysid.gr,  σεβόμενη από την ίδρυση της έως  και  σήμερα,  τα  προσωπικά  δεδομένα  που  τις  παρέχονται,  έχει  θεσπίσει  διαδικασίες  και κανόνες  που  έχουν  ως  κύριο  σκοπό  τη  διαχείριση  των  προσωπικών  δεδομένων  που  της κοινοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια, εμπιστευτικότητα, διαφάνεια και σεβασμό.

Στόχος   μας   είναι   η   διατήρηση   της   σχέσης   εμπιστοσύνης   με   υφιστάμενους   και   νέους πελάτες/συνεργάτες/φίλους τηρώντας τους  κανόνες δεοντολογίας  και χρησιμοποιώντας όλα  τα μέτρα ασφαλείας που θα δημιουργήσουν τις βάσεις μίας ξεκάθαρης και αξιόπιστης συνεργασίας.

Η συγκεκριμένη πολιτική προστασίας έχει στόχο να ενημερώσει τους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπού  μας  για  το  είδος  των  πληροφοριών  που  συλλέγουμε,  την  επεξεργασία  τους  και  τα δικαιώματα αυτών.

Ποιά  προσωπικά  δεδομένα  συλλέγονται;

Οι πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων περιορίζονται στην εκπλήρωση των σκοπών που αφορούν και τα δεδομένα που απαιτούνται είναι τα άκρως απαραίτητα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν

· Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση )

· Στοιχεία βιογραφικού (εφόσον εκουσίως σταλεί για την πιθανή κάλυψη μελλοντικής θέσεως εργασίας στην εταιρία μας, τα οποία παραμένουν στη βάση δεδομένων μας για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη από την αποστολή)

· Στοιχεία απαραίτητα για την από μέρους μας αποστολή προσφοράς σχετικά με αίτημα υπολογισμού quote

· Γενικά οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας δίνεται και αφορά ερώτηση, ενημέρωση η αίτημα

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν ενήλικα άτομα. Είναι δεδομένο ότι η εταιρεία δεν δύναται να   διασφαλίσει  τη  διαβίβαση  προσωπικών  δεδομένων   από  ανήλικους  χρήστες.  Οποιαδήποτε πληροφορία  αφορά  ανήλικο  χρήστη  απαιτεί  την  προηγούμενη  συγκατάθεση  των  γονέων  ή κηδεμόνων του.

κοινοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια, εμπιστευτικότητα, διαφάνεια και σεβασμό.

Στόχος   μας   είναι   η   διατήρηση   της   σχέσης   εμπιστοσύνης   με   υφιστάμενους   και   νέους πελάτες/συνεργάτες/φίλους τηρώντας τους  κανόνες δεοντολογίας  και χρησιμοποιώντας όλα  τα μέτρα ασφαλείας που θα δημιουργήσουν τις βάσεις μίας ξεκάθαρης και αξιόπιστης συνεργασίας.

Η συγκεκριμένη πολιτική προστασίας έχει στόχο να ενημερώσει τους επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπού  μας  για  το  είδος  των  πληροφοριών  που  συλλέγουμε,  την  επεξεργασία  τους  και  τα δικαιώματα αυτών.

Ποιά  προσωπικά  δεδομένα  συλλέγονται;

Οι πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων περιορίζονται στην εκπλήρωση των σκοπών που αφορούν και τα δεδομένα που απαιτούνται είναι τα άκρως απαραίτητα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν

· Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση )

· Στοιχεία βιογραφικού (εφόσον εκουσίως σταλεί για την πιθανή κάλυψη μελλοντικής θέσεως εργασίας στην εταιρία μας, τα οποία παραμένουν στη βάση δεδομένων μας για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη από την αποστολή)

· Στοιχεία απαραίτητα για την από μέρους μας αποστολή προσφοράς σχετικά με αίτημα υπολογισμού quote

· Γενικά οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας δίνεται και αφορά ερώτηση, ενημέρωση η αίτημα

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν ενήλικα άτομα. Είναι δεδομένο ότι η εταιρεία δεν δύναται να   διασφαλίσει  τη  διαβίβαση  προσωπικών  δεδομένων   από  ανήλικους  χρήστες.  Οποιαδήποτε πληροφορία  αφορά  ανήλικο  χρήστη  απαιτεί  την  προηγούμενη  συγκατάθεση  των  γονέων  ή κηδεμόνων του.

Για  ποιούς  λόγους  συλλέγονται;

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων γίνεται μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το   αίτημα   /   ερώτησή   σας.   Η   OrasysID   ΑΕ   δε   θα   προβεί   στην   πώληση,   διαβίβαση,   ή δημοσιοποίηση  προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε  σχετίζονται  με  την  ίδια,  χωρίς  τη  συγκατάθεσή  του  επισκέπτη/  χρήστη,  με  εξαίρεση  την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η OrasysID δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Για  πόσο  χρόνο  διατηρούνται;

Τα   δεδομένα   διατηρούνται   μόνο   για   το   χρονικό   διάστημα   που   απαιτείται   ώστε   να πραγματοποιηθούν  οι  σκοποί  επεξεργασίας  τους  και  με  σεβασμό στο  ισχύον  νομικό  πλαίσιο  , εκτός εάν ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαγραφής τους.

Ασφάλεια  διαχείρισης  προσωπικών  δεδομένων;

Η OrasysID ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τηρεί όλους τους κανονισμούς  ασφαλείας  που  έχει  στη  διάθεσή  της,  φροντίζοντας  για τη συνεχόμενη βελτίωση αυτών, ώστε να διαφυλάσσει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας λαμβάνει.  Σε  περίπτωση  που  αντιληφθούμε   οποιαδήποτε  κακόβουλη  ενέργεια  /  τυχαία  πράξη παραβίασης,   θα  ακολουθηθεί  η  οριζόμενη  διαδικασία  ενημέρωσης/  αναφοράς   στην   αρμόδια αρχή   και   του   ατόμου   που   αφορά   (όπου   απαιτείται)   λαμβάνοντας   κάθε   μέτρο   άμεσης αντιμετώπισης. Η εταιρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί ελέγχους ασφαλείας.

Τι  δικαιώματα  έχετε  όσον  αφορά  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα διόρθωσης, σε περίπτωση που εντοπίσετε ανακρίβειες ή ελλείψεις, δικαίωμα φορητότητας  και δικαίωμα αιτήματος διαγραφής τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

Συγκατάθεση

Κατά  την  είσοδό  σας  στον  Ιστότοπο  και  με  την  οικειοθελή  παραχώρηση  προσωπικών  σας δεδομένων,  παραχωρείτε  σε  εμάς  τη  συγκατάθεσή  σας  για  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Τροποποιήσεις  της  Πολιτικής  Προστασίας

Σε όποια τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,  θα αναρτάται  ανανεωμένη έκδοση με την ημερομηνία της τελευταίας  επικαιροποίησης.  Συνεπώς,  οι  παρόντες  όροι  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω  όρους  για  τυχόν  αλλαγές,  καθώς  η  συνεχής  χρήση  του  ιστοτόπου  συνεπάγεται  ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων.

Αρμόδια  Εποπτική  Αρχή

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1 – 3, Αθήνα ΤΚ 11523

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση ή ερώτηση.