Διαχείριση Ποιότητας Εμφιαλωμένου Πόσιμου Νερού

Το σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί από την Orasys ID και βρίσκεται σε πραγματική λειτουργία στο εργοστάσιο της Coca Cola 3Ε που βρίσκεται στο Αίγιο. Σκοπός της εφαρμογής ήταν η ταυτοποίηση των φιαλών νερού των 5 γαλονιών, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί πόσες φορές επαναχρησιμοποιείται κάθε φιάλη. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία δεν επιτρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί μία φιάλη περισσότερες φορές από όσες επιτρέπεται και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει καλύτερα την ποιότητα των προϊόντων της 3Ε.

Η Orasys ID σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει την εγγραφή και τοποθέτηση των ετικετών RFID στις φιάλες, την τοπολογία και εγκατάσταση των αναγνωστών RFID στην γραμμή εμφιάλωσης, την εγκατάσταση ενός αυτόματου μηχανισμού απόρριψης των παλαιών φιαλών, καθώς και το ενδιάμεσο λογισμικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας ALIEN TECHNOLOGY. Οι ετικέτες RFID είναι GEN 2, UHF 860-960 MHz. Κατά την πρώτη επεξεργασία της φιάλης, στην ετικέτα εγγράφεται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός επαναχρησιμοποίησης και ο αριθμός που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί (δηλαδή το 1) με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και ώρες. Ο κωδικός αυτός αποθηκεύεται παράλληλα στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση της πληροφορίας και από το μηχανογραφικό σύστημα για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων διακίνησης του στόλου των φιαλών.

Καθώς οι φιάλες πλησιάζουν την πύλη των αντενών, ένα έμβολο ενεργοποιείται και αφήνει μία φιάλη κάθε φορά να εισέρχεται στο πεδίο του αναγνώστη. Στη συνέχεια γίνεται η ανάγνωση του RFID tag και εφόσον η φιάλη κριθεί κατάλληλη συνεχίζει την πορεία της για καθαρισμό και πλήρωση. Στην περίπτωση που η φιάλη έχει ξεπεράσει τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό, τότε το σύστημα ενεργοποιεί τον αυτόματο μηχανισμό απόρριψης και ένα πνευματικό έμβολο απομακρύνει την ακατάλληλη φιάλη από το διάδρομο. Και στις δύο περιπτώσεις, η διέλευση της φιάλης από το πεδίο του αναγνώστη ενεργοποιεί παράλληλα και ένα φωτεινό συναγερμό.

Το λογισμικό που σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε από την Orasys ID αποτελείται από δύο μέρη:

  • Τον RFID MANAGER, ο οποίος συντονίζει την επικοινωνία των RFID tags με τον RFID reader και τα περιφερειακά συστήματα ελέγχου, και 
  • Την εφαρμογή διαχείρισης φιαλών, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταμέτρηση των φιαλών και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος.

Ταυτοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Ελαιόλαδου

Η ΕΔΟΕΕ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς) εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους κύριους φορείς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου της χώρας και σκοπός της είναι η ανάληψη, η θεσμοθέτηση μέτρων και η υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση του Ελαιουργικού Τομέα.

Το έργο ήταν η ιχνηλασιμότητα και η αυθεντικοποίηση του ελαιολάδου, ώστε ο καταναλωτής να έχει αφενός τη δυνατότητα να πληροφορείται την προέλευση και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευασίας ελαιόλαδου και αφετέρου να διασφαλίζεται ότι το ελαιόλαδο είναι γνήσιο με αυθεντική ετικέτα σήμανσης της συσκευασίας.

Orasys ID σχεδίασε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργουτο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε 18 σημεία πώλησης στην Ελλάδαμια ολοκληρωμένη λύση η οποία περιλαμβάνει τη σήμανση κάθε συσκευασίας ελαιόλαδου με ετικέτα RFID που φέρει κωδικοποιημένες πληροφορίες, την παροχή εξοπλισμού ανάγνωσης (συνδεδεμένου με self check-in σταθμό και οθόνη αφής) και εκτύπωσης, καθώς και την ανάπτυξη λογισμικού και την διασύνδεσή του με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΕΔΟΕΕ.

Η πληροφορία που αναγράφεται στην ετικέτα RFID, μέσω εκτυπωτή/RFID κωδικοποιητή, προστατεύεται με κωδικό έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί ή διαγραφεί. 

 

Ο καταναλωτής πλησιάζοντας την συσκευασία σε ένα self check-in σταθμό με οθόνη αφής έχει τη δυνατότητα να πιστοποιεί την αυθεντικότητα της συσκευασίας και ταυτόχρονα να πληροφορείται τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου που περιέχεται σε αυτήν.

 

Η αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των σταθμών και του πληροφοριακού συστήματος της ΕΔΟΕΕ , η εκτύπωση και η εγγραφή των RFID ετικετών, η διαχείριση του εκτυπωτή καθώς και η απομακρυσμένη διαχείριση των αναγνωστών RFID και των self check-in σταθμών εκτελούνται από το λογισμικό διαχείρισης (Middleware) της Orasys ID .

Διαχείρηση Ιατρικού Εξοπλισμού

Η ΥΓΕΙΑΣΗ ΑΕ είναι διανομέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με στόχο να προμηθεύει Έλληνες Ιατρούς και Νοσοκομεία και να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους σε τομείς, όπως η Επεμβατική Ακτινολογία, η Αγγειοχειρουργική, η Επεμβατική ΝεοακτινολογίαΝευροχειρουργική, Επεμβατική καρδιολογίαΚαρδιοχειρουργική

Κατά συνέπεια, υπήρχε η ανάγκη γρήγορης και ακριβής απογραφής των ιατρικών υλικών που να δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να παρακολουθεί τις πραγματοποιηθείσες αναλώσεις και τα τρέχοντα αποθέματά της και με τον τρόπο αυτό να τιμολογεί και να προβαίνει έγκαιρα στην ανανέωση των ιατρικών εφοδίων της στα νοσοκομεία που τροφοδοτεί.

Η λύση που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από την Orasys ID ανταποκρίθηκε στις επιχειρησιακές ανάγκες της ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. και στον τρόπο που αυτή εκτελούσε την απογραφή της αποθήκης (on line με WiFi), την προτιμολόγηση, την απογραφή της παρακαταθήκης, καθώς και τον εντοπισμό και καταγραφή προϊόντων που λήγουν. 

Η εφαρμογή της Orasys ID δίνει τη δυνατότητα διενέργειας απογραφής στις αποθήκες της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο μέσω WiFi, αλλά και ελέγχου των αποστολών (προτιμολόγηση) προς τους πελάτες της ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε.. Ο χειριστής επιλέγει αριθμό προτιμολογίου και στην συνέχεια σαρώνει τα προϊόντα που πρόκειται να αποσταλούν. Επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία στο τερματικό, οι κωδικοί που αναγνώστηκαν στέλνονται μέσω WiFi στο κεντρικό σύστημα, γίνεται έλεγχος, και ο χειριστής ενημερώνεται με μήνυμα αν προέκυψε συμφωνία ή όχι της ανάγνωσης με τα στοιχεία της παραγγελίας (προτιμολογίου).

Διαχείριση Παγίων

Η Coca-Cola 3E χρησιμοποιεί αρκετές χιλιάδες πλαστικά κιβώτια για τη μεταφορά γυάλινων φιαλών αναψυκτικών σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα κιβώτια θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υπόκεινται σε κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού και επιθεώρησης στα δύο εργοστάσια εμφιάλωσης αναψυκτικών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του έργου, η Orasys ID ανέπτυξε μια εφαρμογή για την πλήρη διαχείριση των κιβωτίων. Συγκεκριμένα, για κάθε πέρασμα του κιβωτίου από το εργοστάσιο, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα από τον αναγνώστη RFID για την τρέχουσα κατάσταση του κιβωτίου. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον μοναδικό κωδικό του κιβωτίου μαζί με λεπτομέρειες για κάθε επεξεργασία (ημερομηνία, αριθμός διελεύσεων, προμηθευτής, τύπος, καταστροφή κ. λπ. ). Το σύστημα αυτό συνοδεύεται από μια σειρά διαχειριστικών και στατιστικών εκτυπώσεων.

Το λογισμικό RFID Middleware προσέφερε μια σειρά χαρακτηριστικών:

 • Διαδικτυακή υποστήριξη όλων των λειτουργιών (παραγωγή, αποθήκευση, εξαγωγή κ. λπ. )
 • Απομακρυσμένη διαχείριση των αναγνωστών
 • Λεπτομερής ρύθμισηέλεγχοι δοκιμών, διαμόρφωση
 • Δημιουργία φίλτρων για τις διάφορες εκδηλώσεις
 • Αμφίδρομη μεταφορά δεδομένωνεντολές μεταξύ του συστήματος και των αναγνωστών
 • Διαχείριση των περιφερειακών ηλεκτρονικών συσκευών (όπως φωτοκύτταρα, φωτεινοί συσσωρευτές κ. λπ. )
 • Διαχείριση φορητών τερματικών.

Διαχείριση Βιβλιοθήκης

Το έργο αυτό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό να εξυπηρετήσει τον έλεγχο και την συνεχή απογραφή των βιβλίων. 

Η Orasys ID προμήθευσε και κωδικοποίησε όλες τις ετικέτες RFID προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του έργου, όπως η ομαλή λειτουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, ο αυξανόμενος όγκος δανεισμένων και επιστρεφόμενων βιβλίων, η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαδικασία απογραφής.

Η δυνατότητα ταυτοποίησης ενός βιβλίου, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή του βιβλιοθηκονόμου ή του μηχανήματος με αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι η διαδικασία δανεισμού ή επιστροφής μπορεί να γίνει ταυτόχρονα για πολλά βιβλία, με την απλή κίνηση τους μπροστά από έναν αναγνώστη RFID. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το σύστημα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ταχύτατα και αξιόπιστα, σε σχέση με την τεχνολογία bar code, η οποία απαιτεί την ταυτοποίηση χωριστά για κάθε βιβλίο (ένα κάθε φορά, στοχεύοντας συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου).

Η δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης της RFID ετικέτας από απόσταση απλοποιεί και επιταχύνει τη διενέργεια απογραφών σε μία βιβλιοθήκη, που θα απαιτούσε πολύ χρόνο, δέσμευση προσωπικού και ενδεχομένως το κλείσιμο τμήματος ή και ολόκληρης της βιβλιοθήκης, τώρα μπορεί να διεξάγεται σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να εμποδίζει την εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης. 

Επίσης, η έλλειψη επαφής με τα βιβλία τα προστατεύουν από φθορές που υφίστανται από αδέξιους χειρισμούς, ταυτόχρονα όμως απλουστεύουν μία ιδιαίτερα κοπιαστική, επίπονη και μονότονη για το προσωπικό διαδικασία.


Οι ετικέτες RFID έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών, και κατά συνέπεια, προσφέρουν μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

Διαχείριση Κοσμημάτων

Το έργο αυτό αναπτύχθηκε για λογαριασμό της εταιρίας Diamond Creations με σκοπό την διαχείριση (διακίνηση, απογραφή) των κοσμημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία RFID είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διαχείριση υλικών μεγάλης αξίας.

Η λύση που αναπτύχθηκε από την Orasys ID με βάση την τεχνολογία RIFD, εγκαταστάθηκε και που λειτουργεί σήμερα, καλύπτοντας τέσσερις κύριους τομείς:

 • Παράδοση κοσμημάτων
 • Διαδικασία πώλησης
 • Διαδικασία απογραφής
 • Ανίχνευση κοσμημάτων σε λάθος θέση

Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με  Χρήση Τεχνολογίας Ράδιο-συχνότητας Αναγνώρισης «ΣΕΛΙΔΑ»

Πιλοτικό έργο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency Identification – RFID), στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming Service – ONS) για την διάχυση της πληροφορίας που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό. 

Το έργο υλοποιήθηκε πιλοτικά στον φορέα «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου.

Κρίσιμα έγγραφα, νομικά και οικονομικά έγγραφα, σπάνια ή/και μεγάλης αξίας βιβλία μπορούν να διαχειριστούν με τη χρήση μιας RFID ετικέτας (tag) έτσι ώστε αυτό ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ανιχνευθεί σε διάφορα επίπεδα (τόπος, χρόνος, κάτοχος κλπ), επιτρέποντας στα έντυπαβιβλία να κληρονομήσουν μία ψηφιακή ταυτότητα και δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα, είτε είναι διαχείρισης πόρων (ERP, WMS κλπ), είτε είναι διαχείρισης διαδικασιών (WorkFlow, Document Management κλπ) είτε είναι ειδικού σκοπού (Library Management Systems), να τα αναγνωρίσουν και να τα διαχειριστούν. 

Η αναζήτηση και διαχείριση αυτών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, θα γίνεται τόσο εύκολα όσο εύκολη είναι και η αναζήτηση των πληροφοριών μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών.

Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει

Το πιλοτικό πρόγραμμα “Dynacargo” είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος διαχείρισης του στόλου των οχημάτων συλλογής απορριμμάτων με βελτιώσεις ανάλογα με το φορτίο στον κάδο, προκειμένου:

 • Να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη
 • Να απελευθερώσει τους οδηγούς των οχημάτων από την διαχείριση των φορτίων
 • Να βελτιστοποιήσει την χρήση των οχημάτων και του προσωπικού
 • Να μειώσει τις εκπομπες και τις δαπάνες που σχετίζονται με τα οχήματα (καύσιμα, συντήρηση κ. λπ. ).