Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής (Managed IT Services) υποστηρίζουν το δίκτυό σας προληπτικά και όχι εκ των υστέρων. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθούμε τα συστήματά σας διαρκώς και αν έχουμε ένδειξη προβλήματος το αντιμετωπίζουμε άμεσα, πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερο θέμα. Έτσι περιορίζουμε σημαντικά τον χρόνο εκτός λειτουργίας (downtime) και  την απώλεια δεδομένων.

Οι άνθρωποι μας έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζεστε και επιπλέον έχουμε καταγράψει και τυποποιήσει δεκάδες διαδικασίες, που ξεκινάνε με συγκεκριμένες οδηγίες για ρυθμίσεις εγκαταστάσεων. Διαδικασίες που αφορούν ελέγχους/παρακολούθηση/προληπτική συντήρηση συστημάτων έως θέματα κατά την πρόσληψη και αποχώρηση χρηστών, και πολλά άλλα ακόμη.

Για εμάς υποστήριξη, πάνω από όλα, σημαίνει εύκολη και φιλική επικοινωνία με τον πελάτη και τους ανθρώπους που χειρίζονται καθημερινά τα πληροφοριακά συστήματα.